Historické slavnosti Tachov 2018

100. výročí vzniku Československa

Termín slavností: 3. -5. 8. 2018

Program: v přípravné fázi

100. výročí vzniku Československa
Připomeňme si dramatické události, které otevřely novou kapitolu našich dějin!

28. října 2018 

100 let od chvíle, kdy byla na pražském Václavském náměstí vyhlášena pro národy bývalého Rakouska-Uherska samostatnost! V ten den se začala psát nová kapitola našich dějin. Připomeňme si, jaké události tomuto zásadnímu milníku naší historie předcházely.

Snahy o samostatnost již před 1. světovou válkou a vznik zahraničního odboje

Čeští a slovenští politici společně s aktivisty usilovali o zrovnoprávnění Čechů a Slováků v rámci rakousko-uherské monarchie ještě před vypuknutím první světové války. Tuto myšlenku však ukončila válka a následné perzekuce ze strany mocenských orgánů monarchie. Česká politika se během tohoto období v podstatě odmlčela. Odboj proti centrální nadvládě tak zůstal pouze v rukách české exilové vlády v čele s T. G. Masarykem. Pod vedením Edvarda Beneše a dalších českých odbojářů vznikl domácí výbor nazvaný Mafie. Úkolem organizace byla zpočátku podpora TGM v zahraničních aktivitách a během 1. světové války se její činnost rozšířila o zpravodajskou a konspirační činnost, která měla za úkol udržovat spojení mezi českým a zahraničním odbojem. V Mafii působili například Alois Rašín, Karel Kramář. Mezi kurýry patřila i slavná operní pěvkyně Ema Destinová.

V roce 1916 byla sestavena Československá národní rada, která sehrála klíčovou roli v protirakouském odboji. Za jejím založením stál T. G. Masaryk, mladý slovenský politik M. R. Štefánik a Edvard Beneš.

V roce 1917 získával na síle také domácí odboj. Situace se měnila zejména díky československým legiím v zahraničí a posléze i domácímu veřejnému mínění. Zásadní vliv na posun domácích událostí měl manifest českých spisovatelů, jehož autorem byl Jaroslav Kvapil, český básník, člen Národního divadla a již zmíněné Mafie.

Česká politická scéna byla ovšem definitivně oživena až díky Tříkrálové deklaraci v lednu 1918. Právě ta odstartovala společné domácí a zahraniční kroky za vznik samostatného státu.

Aktivní činností dosáhli Masaryk v Londýně a Beneš se Štefánikem ve Francii vyjádření vlád Spojených států amerických a Francie o uznání nároku československého národa na samostatnost.

9. srpna 1918 uznala britská vláda bojové československé jednotky za součást ozbrojených sil Trojdohody.

14. října 1918 byla ustanovena československá vláda. Funkce presidenta se ujal T. G. Masaryk, E. Beneš se stal předsedou ministerské rady a M. R. Štefánik prvním ministrem zahraničí.

Ve stejném termínu proběhl také první pokus o převrat v Písku. V návaznosti na vyhlášení a udržení samostatnosti bylo jednou z tíživých otázek zásobování rakouských vojáků českými potravinami. Antonín Švehla se snažil potraviny pro vývoz udržet doma. Krizová situace vyvolala generální stávku. Letáky vyhlašující vznik samostatné republiky se začaly masivně šířit a ulice zaplnily davy revolucionářů, kteří ničili symboly monarchie. Ještě ten den byl pokus o převrat potlačen povolanými uherskými vojsky, která dav rozehnala.

18. října 2018 přednesl Masaryk v Paříži slavnostní deklaraci nezávislosti, tzv. Washingtonskou deklaraci, kterou předtím zaslal americkému presidentovi Wilsonovi jako Prohlášení nezávislosti československého národa.

20. října 2018 byla prostřednictvím amerického velvyslanectví v Paříži sdělena Benešovi odpověď prezidenta Wilsona rakousko-uherské vládě, která obsahovala podmínku, že mír bude uzavřen pouze při současném uznání samostatnosti Čechoslováků a Jihoslovanů.

Od ranních hodin dne 28. října 2018 docházelo ke srocování lidu. Rozšířila se informace o rakousko-uherském přijetí podmínek kapitulace. Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národů monarchie, které si lidé vyložili jako uznání nezávislosti. Tato zpráva se stala impulsem k živelným demonstracím, při nichž lidé jásali v ulicích a ničili symboly Rakousko-Uherska. Národní výbor vydal provolání o vzniku republiky a převzal kontrolu nad úřady.

30. října 2018, v závěrečný den převratu, přijala Slovenská národná rada martinskou deklaraci o nezávislosti a vůli Slováků o společném státě s Čechy.

14. listopadu 1918 přijalo prozatímní Národní shromáždění prohlášení o sesazení Habsburské dynastie a ustanovení Republiky československé. Presidentem byl zvolen T. G. Masaryk.

text: Národní pokladnice.cz

100 let od vzniku Československa

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: infocentrum@mkstc.cz nebo telefonu: +420 374 630 001

© 2015 Městské kulturní středisko Tachov, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem Městské kulturní středisko Tachov, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.