Tachovské listy & Kulturní zpravodaj MKS Tachov

Tachovské listy vydává: Město Tachov

Náklad: 1 600 ks
Neprodejné - k odběru zdarma

Odpovědná redaktorka: Petra Tikalová

Adresa redakce: Městské kulturní středisko; Nám. Republiky 85, 347 01 Tachov
e-mail: tachovskelisty@mkstc.cz ; tel. 373 700 893

Evidence periodického tisku u ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 19262
Grafická úprava: Studio 3S ; Tisk: Studio 3S

Uzávěrka: vždy 10 den předcházejícího měsíce
Změna programu vyhrazena, za uskutečnění akcí odpovídají jednotliví pořadatelé.

2019

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: infocentrum@mkstc.cz nebo telefonu: +420 374 630 001

© 2015 Městské kulturní středisko Tachov, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem Městské kulturní středisko Tachov, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.