Tachovské listy & Kulturní zpravodaj MKS Tachov

Tachovské listy vydává: Město Tachov

Náklad: 1 600 ks

Neprodejné - k odběru zdarma

Odpovědná redaktorka: Petra Tikalová tikalova@mkstc.cz , Jaroslava Hohlová * hohlova@mkstc.cz * kanc. nám. Republiky 119

Adresa redakce: Městské kulturní středisko; nám. Republiky 85, 347 01 Tachov
e-mail: tachovskelisty@mkstc.cz ; tel. 777 454 870

Evidence periodického tisku u ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 19262
Grafická úprava: Studio 3S ; Tisk: Studio 3S

Uzávěrka: vždy 10 den předcházejícího měsíce (Prosinec - do 5.12.)

Změna programů vyhrazena. Za uskutečnění akcí odpovídají jednotliví pořadatelé.

2020

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: infocentrum@mkstc.cz nebo telefonu: +420 374 630 001

© 2015 Městské kulturní středisko Tachov, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem Městské kulturní středisko Tachov, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.